Notícies del lloc

Sobre l'Aula virtual del PFAVC

 
 
Imagen de Administradora Moodle
Sobre l'Aula virtual del PFAVC
de Administradora Moodle - jueves, 28 de enero de 2016, 18:18
 

Aquest espai va néixer l’any 2012, amb la voluntat d'apropar el Pla de formació de l'associacionisme i de voluntariat de Catalunya (PFAVC) a les realitats diverses de les persones voluntàries i a les necessitats del teixit associatiu de Catalunya.

L’aula virtual és l’espai des del qual cal:

  • Atendre de manera més coherent a la seva estructura les necessitats formatives d’aquells àmbits d’intervenció voluntària i associativa amb una forta dispersió territorial.

  • Ampliar les vies d’accés a la formació pensant en la realitat i perfil de la persona voluntària d’avui.
    No volem perdre de vista, i per tant tenir molt present que el voluntariat i l’associacionisme arrenca d’una voluntat personal. Parlem de persones que són voluntàries i per tant de nivells de compromís elevats en els diferents àmbits de la vida; creiem que la formació en línia els permetrà organitzar el temps de formació d’acord a la resta de prioritats de la seva vida.

  • Impulsar de manera decidida, aquelles formacions estratègiques per a l’enfortiment i l’apoderament del voluntariat i del món associatiu. En conseqüència l’aula virtual vol prioritzar -sempre que el mètode ho permeti- aquelles formacions que a nivell de sector, a nivell temàtic i en relació a la gestió, han de poder arribar tant al voluntariat de base com als dirigents associatius.